När man jobbar med den kundorienterade biten av IAM så är man nära kärnan av kundernas verksamhet. Det är då frågan om verksamhetens kunders och partners identiteter. Mao är man en del av den verksamhet vars mål är att generera affärstransaktioner, omsättning och lönsamhet.

Målet att bidra positivt till kundrelationen

Det viktiga blir då hur identitetshanteringen och inloggningen bidrar till att underlätta och t o m styra kunden till positiva beslut under sessionen och affärstransaktionen. Det kan gälla frågor såsom “Skall jag registrera mig här i tjänsten när det går att göra så enkelt?” eller “Nu har jag glömt mitt lösenord. Hur kan jag själv återskapa ett nytt?” eller “Skall jag nu besöka den där tjänsten, som det var så lätt att logga in till och sist funkade så bra?”. Ett bra CIAM löser de där frågorna på ett bra och smidigt sätt.

Inkludera och involvera

Utgångsläget är mera att inkludera och involvera än att stänga dörrar och utesluta. Givetvis är det frågan om företagets och nättjänsternas säkerhet och användarnas integritet dvs i botten en hård kärna av krävande identitets- och säkerhetsteknik. Men detta i kombination med insikt och omtanke om att det är kunder och deras transaktioner man jobbar med.

En del av digitaliseringen och strategiskt

Man går grundligt in i många väsentliga frågor som gäller företagets digitalisering. Det gäller väsentliga delar av strategi, tillväxt och lönsamhet för kundföretaget. Det är därför även mycket stimulerande, eftersom man diskuterar hur man får fart på verksamheten och hur man kan få kunderna att stanna och trivas. M a o är utgångspunkterna klart positiva och ofta intressanta även för företagsledningen och inte enbart beslutsfattare i CIO, CSO eller CISO roller.

CIAM bidrar med effektivitet, nytänkande och affärsnytta. Läs även vår tidigare artikel om affärsnyttan med kundorienterad IAM som visar på hur CIAM kan bidra till snabbare processer och förbättrad lönsamhet I verksamheten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>