Ubisecure logo

Customer IAM

Bygg förtroende genom god hantering och förvaltning av kundens identitetsinformation med Ubisecures Customer ID.

Customer ID hjälper er att förstå vem er kund är och gör det enklare för era kunder, partners, externa användare, APIer och olika prylar på nätet att samverka med era tjänster.

Skapa en attraktiv kundupplevelse och använd identitetsinformationen i centralt av era tjänster för att maximera omsättningen, samtidigt som ni uppfyller lagkraven.

Customer IAM Ubisecure

Better identity data management

Bättre hantering av identitetsdata
Förbättrad säkerhet, bättre kontroll på data och attribut

Streamline Operations

Optimera verksamheten
Automatisera arbetsflöden, undvik dubbelagring av identitetsdata genom bruk av en centraliserad identitetsplatform och dess tjänster

Increase Conversions & Brand Loyalty

Öka konverteringsgraden och stärk varumärket
Personalisera erbjudandet baserat på visat intresse

Better Marketing

Förbättra marknadsföringen
Enhetlig 360-graders vy på kundinformationen och profilen

Customer ID – Ubisecures lösning för kundidentitetshantering och åtkomstkontroll (CIAM) erbjuder flera verksamhetskritiska funktioner stöttar olika användarfall för kunder, konsumenter, B2B och maskin-till-maskin.

Customer IAM Capture & Convert

Fånga upp och konvertera

Registrering – Erbjud friktionslös registrering för nya kunder med deras redan befintliga 3:e parts identiteter av varierande tillitsnivå,  med en eller flera av de dussintals alternativa identitetstjänster som stöds.

Profilering och personifiering – Länka identitetskällor och attributinformation för att ge en helhetsvy på användarna, som en byggsten för personifierade upplevelser.

Utåtriktad federering – Gör det möjligt att utnyttja befintliga identitetskällor för single sign-on till externa webbtjänster. Öka nyttan av gjorda investeringar i KYC (”Know Your Customer”) och utöka användandet av identiteter som även stöder ert varumärke.

Kundupplevelse

En identitet – Låt era kunder använda ett konto och en inloggning då till alla era tjänster.

>> Läs mer 

Många kanaler – Erbjud era kunder samma upplevelse oberoende av vilken typ av enhet de nyttjar för att nå era tjänster.

Samtycke – Uppfyll ramverken för persondataskydd och integritet (GDPR) genom att ge rätt nivå av visibilitet och självadministration för persondata.

Självservice – Förbättra kundupplevelsen och minska på belastningen på kundstöd genom att göra det möjligt för kunderna att själva administrera sin inloggningsinformation.

Customer IAM Customer Experience

Customer IAM Security & Privacy

Säkerhet och integritet

Autentisering – Säkra god praxis kring användarnamn-lösenord, erbjud bekymmerslösa alternativ utan lösenord, eller sk. step-up till multifaktorautentisering (MFA) i rätt ögonblick efter hand. Erbjud registrering och login med hjälp av alla olika befintliga inloggningskällor (sociala medier, verifierade eller federerade), och länka till befintliga konton för att berika användarprofilen.

Auktorisering – Uttnyttja färdiga arbetsflöden i plattformen för identitesthantering, över hur applikationer autentiserar kunder, organisationer, prylar och APIer och ger åtkomst enbart till de rätta resurserna. Även centraliserad styrning (governance) av identitetsinformation för att ge detaljerad kontroll över vilka attribut i kunddatainformationen som kan nås av interna och externa applikationer.

>> Läs mer

Delegerad identitetshantering – Uppnå effektivitet och stora kostnadsbesparingar genom att  ta i bruk delegerad identitetsadministration och delegerad hantering av fullmakter.

>> Läs mer

IdentitetskatalogEliminera riskerna med överlappande informationssilon genom att utnyttja Ubisecures välbeprövade, skalbara och säkra lagring av identetsdata och attribut.

Kompabilitet

Externa tjänster och webbsajter – Samla och sammanställ attribut från interna och externa källor, såsom användardatabaser, CRM, identitetsleverantörer och federerade identiteter till externa sajter och applikationer.

Affärsinformation och provisioneringKoppla till företagets rapportering, BI och provisioneringsverktyg.

Customer IAM Interoperability

Varför Ubisecure?

Ubisecure infographic

API First

API först

Ubisecure Customer IAM följer API-först principer för att ge dig:

  • Total kontroll över användargränssnitten och kundupplevelsen
  • Konfigurerbara arbetsflöden, samt definiering och hantering av attributen
  • Förbättrad säkerhet – identitetsinformation är mål för angrepp
  • Kortare tid till produktion för applikationer – att snickra på identetshanteringen internt är tidskrävande
  • Ubisecures mångåriga erfarenhet av att implementera identitets- och samtyckesstandarder, såväl som vår erfarenhet av det europeiska ekosystemet kring identiteter, där vi specialiserat oss på att leverera enligt överenskommna eller gryende bästa principer.
  • Kompabilitet och stöd för både interna och externa applikationer
  • Skalbarhet och tillförlitlighet som krävs i stora kundimplementationer

WHITEPAPER

CIAM-lösningen från Ubisecure

Extern identitetshantering & nya affärsmöjligheter

>> Läs mer

Let's Talk About Digital Identity Podcast

CASE STUDY

S-Group digitalisering och identitetsinitiativ

Omfamna digital identitet som kärnan i din digitaliseringsstrategi

>> Läs mer

Redo att börja?